เขื่อนแม่กวงอุดมธารา-4

เขื่อนแม่กวงอุดมธารา-3
FT-เชียงใหม่-2020